ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร ชั้น 2 กรมศุลกากร  
เลขที่ 2 ถ.มไหสวรรย์ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2667 7000 ต่อ 25 3412, 25 3413 

109077@customs.go.th และ 109291@customs.go.th