ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร ชั้น 2 กรมศุลกากร  
เลขที่ 2 ถ.มไหสวรรย์ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120
หมายเลขโทรศัพท์ 08 0015 1901 

108341@customs.go.th และ 108951@customs.go.th